Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

05/2018 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Mickiewicza 23 ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego typu WOLA 81 ZPP - SW 680/14/5

Oferty, (będącej załącznikiem nr 1) do niniejszego ogłoszenia,należy składać w terminie do dnia

15.03.2017r. do godz. 09:30 (sekretariat) w Zespole Opieki Zdrowotnej 13-100 Nidzica

ul. Mickiewicza 23.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.03.2018 roku o godz. 10:00, w siedzibie Sprzedającego

 

 

 

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: 05/2018 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów o kodzie 180103, 180101, 180106

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów

o kodzie 180103, 180101, 180106 (odpady medyczne ) z Zespołu Opieki Zdrowotnej przy

ul. Mickiewicza 23 zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r

o odpadach (tekst jed. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia o odpadach

medycznych z 5 października 2017 roku. ( Dz.U z 2017 r. poz. 1975).

Od dnia podpisania umowy przez okres 48 miesięcy.

Ofertę prosimy składać do dnia 22.02.2018 r. do godziny 10.00

w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Mickiewicza 23

13-100 Nidzica.(sekretariat)

 

14 lutego 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów o kodzie 180103, 180101, 180106

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13

Oferowane pomieszczenia znajdują się w Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13.

Pomieszczenia stanowią własność Powiatu Nidzickiego w trwałym Zarządzie Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy.Pomieszczenia są przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godziny10:00

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Wynajmujący dopuszcza składanie ofert na każde z pomieszczeń oddzielnie.

14 lutego 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13

Promocja Projektu

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu " Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy - II etap "

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: Promocja Projektu