Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych (II Zaproszenie)

Zaproszenie do składania ofert  jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych  Koło w Nidzicy i Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „PANACEUM” s.c.

Zaproszenie do składania ofert realizowane zgodnie z artykułem 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zespół Opieki zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na stanowiska:

  • Lekarz – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz – specjalista z zakresu rehabilitacji

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2020 do godz. 10:00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej na adres. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23  lub przesyłając na e-mail na adres: szpital@zoz.nidzica.pl.

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych (II Zaproszenie)

Konsultacje w sprawie Sprzedaży zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach, dotyczących sprzedaży  zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach do dnia 31.01.2020. Terminy spotkań w przedmiotowej sprawie będą ustalane indywidualnie. 

Zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach należy kierować na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

 

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie Sprzedaży zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy.

Zaproszenie do składania ofert- Wyposażenie gabinetów lekarskich

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  wyposażenia gabinetów lekarskich 

Zaproszenie do składania ofert  jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w  Nidzicy, Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica do dnia  29.01.2020 r., do godziny 10:00 lub przesyłając na adres email: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl  do dnia  29.01.2020r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.01.2020r o godzinie 10:15

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert- Wyposażenie gabinetów lekarskich

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (POSTĘPOWANIE II)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 20.01.2020 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.01.2020 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

3 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (POSTĘPOWANIE II)