Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

04/2021 Zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i Dostawa Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ który stanowi integralną część SWZ.

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 19.05.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 , o godzinie 12:00

 Zamawiający informuje, iż zaktualizował opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż zaktualizował opis przedmiotu zamówienia ,,Aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia Obowiązuje od   06.05.2021''

4 maja 2021
Czytaj więcej o: 04/2021 Zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

03/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający informuje, że na swojej stroni internetowej opublikował tekst jednolity SWZ, który obowiązuje od 29.04.2021

27 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 03/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

02/2021 Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem Zamówienia jest Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14. 05.2021 , o godzinie 12:00

27 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 02/2021 Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

01/2021 Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo

Wadium wnoszone w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 Nr konta  85 8834 0009 2001 0000 0749 0001  w BS w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo określonych w załączniku numer

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  09.04.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 04.2021 , o godzinie12:00

24 marca 2021
Czytaj więcej o: 01/2021 Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo