Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zakup zestawu do Videogastroskopii i Videokolonoskopii wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest zakup Zestawu do Videogastroskopii i Videokolonoskopii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2) oraz tabelę kryteriów, za które Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty podczas oceny ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup zestawu do Videogastroskopii i Videokolonoskopii wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na  wykonanie projektu elektrycznego  i  zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w  budynku Przychodni Obwodowej  w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13 Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm)

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica  I piętro, Sekretariat nie później niż do dnia  29.04.2019 r. do godziny 10:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica                                                                                                                  

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na zakup dachówki porozbiórkowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na zakup dachówki porozbiórkowej w ilości około 1000 sztuk. Stan techniczny oferowanej dachówki zgodny z dokumentacją fotograficzną załączoną do zaproszenia do składania ofert. Oferty należy złożyć do 30.04.2019 do godziny 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2018 o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Nidzicy.

W przedmiotowej sprawie można kontaktować się z Panem Radosławem Tkaczyk- Kierownikiem Sekcji Zaopatrzenia 89 625 0560

27 marca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zakup dachówki porozbiórkowej

01/2019 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodostępnej ZOZ w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodosępnej na rzecz Zamawiającego . Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr  7  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety). Pięć pakietów dotyczy Działu Farmacji Szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów szpitalnych, dwa pakiety dotyczą  Apteki Ogólnodostępnej, z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23

 

20 marca 2019
Czytaj więcej o: 01/2019 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodostępnej ZOZ w Nidzicy