Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

12/2017 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK. 2. Parametry techniczne planowanego budynku według dokumentacji technicznej i oświadczenia Architekta - łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 4.297,23 m2, w tym: piwnica 628,24 m2, parter 1.294,59 m2, pierwsze piętro 1.278,90 m2, poddasze techniczne 525,5 m2, poddasze nieużytkowe 570,00 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz STWIORB stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

19 października 2017
Czytaj więcej o: 12/2017 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów w grupie 18

"Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ul. Mickiewicza 23"

18 października 2017
Czytaj więcej o: Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów w grupie 18

09/2017 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap

28 września 2017
Czytaj więcej o: 09/2017 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II etap

11/2017 - Usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej (Postępowanie II)

31 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: 11/2017 - Usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej (Postępowanie II)