Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ który stanowi integralną część SWZ
  3. W pakietach dla Działu Farmacji Szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów szpitalnych:

-Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez    Zamawiającego oraz wymaganych dawek. Opakowania należy przeliczyć w taki sposób aby ogólna ilość leku była nie mniejsza niż podana w SWZ , a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).

-Nie dopuszcza się zaoferowania suplementów diety.

-W przypadku braku produktu na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do podania ostatniej ceny danego asortymentu oraz stosownej adnotacji w rubryce uwagi

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 24.02.2023 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 , o godzinie 12:00

16 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Raport z oceny ekonomiczno - finansowej ZOZ Nidzica

28 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Raport z oceny ekonomiczno - finansowej ZOZ Nidzica

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

Przedmiotem zaproszenia jest zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej w obiektach Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.12.2022 do godziny 10: 00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2022 o godzinie 11:00

Szczegółowy Opis znajduje się w załączniku do zaproszenia

 

 

 

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 Zamawiający sporządził Tabelę warunków granicznych odpowiedź ,,NIE’’ na którykolwiek parametrów spowoduje odrzucenie oferty, Zamawiający sporządził również tabelę kryteriów punktowanych, odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów spowoduje przyznaniem stosownej liczby  punktów a nie odrzuceniem oferty

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.03.2023 r. do godz. 10.00
  2. Otwarcie nastąpi dnia  31.03.2023 r. o godz. 11. 00

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: 13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem