Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert Sprzęt do rehabilitacji

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  sprzętu do rehabilitacji

Zaproszenie do składania ofert  jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w  Nidzicy, Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica do dnia  25.11.2019 r., do godziny 10:00 lub przesyłając na adres email: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl  do dnia  25.11.2019r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.11.2019r o godzinie 10:15

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert Sprzęt do rehabilitacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI OBOWODOWEJ W NIDZICY

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Przychodni Obwodowej w Nidzicy, przy ulicy Traugutta 13, 13-100 Nidzica

Zaproszenie do składania ofert  jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat) lub przesyłając na adres email: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2019  r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

 

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI OBOWODOWEJ W NIDZICY

Zaproszenie do składania ofert Artukuły Biurowe

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zaprasza do składania ofert na dostawę, raz w tygodniu artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek wg potrzeb Zamawiającego.

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert Artukuły Biurowe

072019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

  1. Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
  2. Zakup i dostawa pasków do oznaczeń parametrów w moczu wraz z dzierżawą analizatora
  3. Zakup i dostawa pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów
  4. Zakup i dostawa testów jakościowych
  5. Zakup i dostawa odczynników chemicznych
  6. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 5  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiet )

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej, ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: 072019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy