Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

01/2020 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

  1. Przedmiotem zamówienia są :

    1) Kompleksowe usługi prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  1. Usługa obejmuje:

     1)  Dezynfekcję pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wg zaleceń i przepisów sanitarno–  epidemiologicznych, moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, maglowanie, prasowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów i oddziałów,

      2)   renowacja, naprawa uszkodzonej bielizny i odzieży, pakowanie w worki foliowe lub przeźroczystą folię, rozwieszanie odzieży ochronnej na  wieszakach  i jej ofoliowani oraz ważenie każdej paczki.

      3)   Pranie na mokro lub chemicznie, zgodnie z zaleceniami producentów tkanin.

      4)   Suszenie, maglowanie lub prasowanie pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej w określonych temperaturach zalecanych przez producentów tkanin.

      5)   Transport pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej od Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi i z miejsca świadczenia usługi do Zamawiającego.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia  03.04.2020 do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020 o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

20 marca 2020
Czytaj więcej o: 01/2020 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

Zaproszenie do składania ofert - Przeglądy Samochodów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23,  zaprasza do składania ofert  na wykonywanie usługi:  "Przeglądy okresowe i naprawy pojazdów służbowych  użytkowanych przez ZOZ w  Nidzicy”

 

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica  I piętro, Sekretariat nie później niż do dnia  28.02.2020 r. do godziny 10:00                             Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.02.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica      

  

21 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - Przeglądy Samochodów

Zaproszenie do składania ofert Badanie Bilansu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do dnia 19.02.2020 do godziny 10:00 przesyłając na   adres email sekretariat@zoz.nidzica.pl

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert Badanie Bilansu

Ogłoszenie o Zamówieniu Świadczenie usług medycznych (specjalistycznych usług lekarskich z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji

Zespół Opieki zdrowotnej w Nidzicy zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska :

  • Lekarz – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz – specjalista z zakresu rehabilitacji

Ogłoszenie o Zamówieniu realizowane  jest w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarskich przez specjalistyczny personel medyczny posiadający wiedzę oraz doświadczenie w leczeniu schorzeń kręgosłupa: lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji, którzy będą realizować zadania związane z diagnozowaniem, kwalifikacją, edukacją, leczeniem oraz rehabilitacją pacjentów zgodnie z zakresem projektu „ Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu” 

Ofert można składać do dnia 17.02.2020 r. godz. 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy  Mickiewicza 23

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2019 o godzinie 10:15

5 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o Zamówieniu Świadczenie usług medycznych (specjalistycznych usług lekarskich z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji