Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na roczne przeglądy techniczne budynków wraz z przeglądami kominów (wentylacyjnych i spalinowych)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na roczne przeglądy techniczne  budynków wraz z przeglądami kominów (wentylacyjnych i spalinowych) zgodnie i w zakresie  określonym w art. 62 ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), Zamawiający informuje, że przedmiotowi zamówienia podlega 7 budynków.  

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki          Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, ul. Mickiewicza 23

23 października 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na roczne przeglądy techniczne budynków wraz z przeglądami kominów (wentylacyjnych i spalinowych)

07/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzic Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety) Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie. Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety/części – zgodnie z załącznikiem nr 2

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

5 października 2020
Czytaj więcej o: 07/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

06/2019 Zakup i dostawę Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w NidzicyZamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2) oraz tabelę kryteriów, za które Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty podczas oceny ofert.Zamawiający sporządził tabelę warunków granicznych, odpowiedź ,,NIE’’ na któryś z kryteriów oznaczała będzie nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty. W przypadku kryteriów punktowanych odpowiedź ,,NIE’’ oznaczała będzie przyznaniem 0 punktów za dany parametr a nie odrzuceniem oferty.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 15.10 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

2 października 2020
Czytaj więcej o: 06/2019 Zakup i dostawę Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

 ...

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

25 września 2020
Czytaj więcej o: 04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny