Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2021

Przedmiotem zamówienia jest w ramach projektu:

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający  podzielił przedmiotu zamówienia na części:

Część numer 1 : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Część numer 2: Sprzedaż, dostawa oraz konfiguracja Sprzętu informatycznego oraz infrastruktury sieciowej

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt jest realizowany  w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie
3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPWM.03.02.00-28- 0016/20

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.08.2021 r. do godz. 10.00 Oznakowane: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego

 Termin otwarcia ofert Otwarcie nastąpi dnia  31.08.2021 r. o godz. 11. 00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2021-07-16
Data publikacji:2021-07-16
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:307