04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2020

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Zamawiający zmniejsza wysokość wadium jakie będzie wymagał w części/pakiecie nr 3 Geriatria Zestaw Mebli Zabiegowych do Kwoty 5 000,00 zł

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że zgodnie z z art. 93 ust 1a PZP unieważnia postępowanie w części numer 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny oraz części numer 4 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Zestaw Mebli Zabiegowych

Podstawa prawna:

Art. 93 ust 1a PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Podstawa faktyczna:

Zamawiający nie otrzymał dofinansowania na wyposażenie wskazane w części numer 2 Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny oraz części numer 4 Zestaw Mebli Zabiegowych

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Aktualizacja składania Ofert.

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

 ...

Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia  postępostępowania  o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:2181