06/2019 Zakup i dostawę Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Aparatu USG wraz z wyposażeniem do poradni Ginekologiczno - Położniczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w NidzicyZamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2) oraz tabelę kryteriów, za które Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty podczas oceny ofert.Zamawiający sporządził tabelę warunków granicznych, odpowiedź ,,NIE’’ na któryś z kryteriów oznaczała będzie nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty. W przypadku kryteriów punktowanych odpowiedź ,,NIE’’ oznaczała będzie przyznaniem 0 punktów za dany parametr a nie odrzuceniem oferty.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 15.10 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2020-10-02
Data publikacji:2020-10-02
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:243