Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe renowacji schodów w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem niniejszego zapytania   jest usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej  tablicy pamiątkowej realizacji projektu „ Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK’’ wg. załączonego projektu.

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wskazuje, iż minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej powinien wynosić 60 cm x 60 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego rozmiaru tablicy pamiątkowej aby zapewnić jej czytelność oraz przejrzystość.
 2. Załączony projekt jest tylko wzorem, na którym powinien bazować Wykonawca
 3. Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryterium najniższej ceny
 4. Wraz z ofertą należy przestawić projekt tablicy kamiennej w formacie pdf
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do kontaktu celem omówienia szczegółów projektu – osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Radosław Tkaczyk – 508 959 947
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30.09.2021 do godziny 10.00
16 września 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe renowacji schodów w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zapytyanie Ofertowe zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej tablicy pamiątkowej realizacji projektu

Przedmiotem niniejszego zapytania   jest usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej  tablicy pamiątkowej realizacji projektu „ Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK’’ wg. załączonego projektu.

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wskazuje, iż minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej powinien wynosić 60 cm x 60 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego rozmiaru tablicy pamiątkowej aby zapewnić jej czytelność oraz przejrzystość.
 2. Załączony projekt jest tylko wzorem, na którym powinien bazować Wykonawca
 3. Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryterium najniższej ceny
 4. Wraz z ofertą należy przestawić projekt tablicy kamiennej w formacie pdf
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do kontaktu celem omówienia szczegółów projektu – osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Radosław Tkaczyk – 508 959 947
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30.09.2021 do godziny 10.00
16 września 2021
Czytaj więcej o: Zapytyanie Ofertowe zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej tablicy pamiątkowej realizacji projektu

08/2021 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  : 750 709,80 złotych

 

 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert 17.09.2021 godzina 11.00

Termin otwarcia  ofert 17.09.2021 godzina 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi  służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:

 1. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka,
 2. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 3 z Kuchni Mlecznej Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,
 3. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
 4. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
 5. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami  sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej.

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 15.09.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021, o godzinie 12:00

3 września 2021
Czytaj więcej o: 08/2021 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Sprzedaż samochodu sanitarnego Peugeot typu BOXER 335 .

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: zakup samochodu sanitarnego Peugeot typu BOXTER 335

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 10.00

Cena minimalna, za jaką zamawiający sprzeda samochód sanitarny Peugeot typu BOXTER 335 wynosi 12 850,00 złotych

26 lipca 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż samochodu sanitarnego Peugeot typu BOXER 335 .