Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

Przedmiotem zaproszenia jest zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej w obiektach Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.12.2022 do godziny 10: 00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2022 o godzinie 11:00

Szczegółowy Opis znajduje się w załączniku do zaproszenia

 

 

 

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 Zamawiający sporządził Tabelę warunków granicznych odpowiedź ,,NIE’’ na którykolwiek parametrów spowoduje odrzucenie oferty, Zamawiający sporządził również tabelę kryteriów punktowanych, odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów spowoduje przyznaniem stosownej liczby  punktów a nie odrzuceniem oferty

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.03.2023 r. do godz. 10.00
  2. Otwarcie nastąpi dnia  31.03.2023 r. o godz. 11. 00

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: 13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem

Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć :

Część 1. 460 000,00 zł

Część 2. 20 000,00 zł

Część 3.  18 000,00 zł

Część 4. 55 000,00 zł

Część 5. 100 000,00 zł

Część 6. 30 000,00 zł 

Część 7. 250 000,00 zł

Część 8. 50 000,00 zł

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazowego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety). Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 14.10.2022 do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2022, o godzinie 12:00

23 września 2022
Czytaj więcej o: Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

09/2022 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  550 000,00 złotych

 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi  służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:

  1. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka,
  2. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 3 z Kuchni Mlecznej Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,
  3. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
  4. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
  5. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami  sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej.
  6. Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 22.09.2022 do godz. 11:00
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022, o godzinie12:00
12 września 2022
Czytaj więcej o: 09/2022 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy