Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
  2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)
  3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
  4. Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów/części – zgodnie z załącznikiem nr 2
  5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumieprzedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane  w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Plan Zamówień 2020

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Plan Zamówień 2020

02/2020 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków dla Zamawiającego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeznaczonych do Działu Farmacji Szpitalnej. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od nr 1 do nr  5,  załączonych do SIWZ (formularze cenowe - Pakiety).

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia  08.05.2020 do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (Sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23.

22 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: 02/2020 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej

01/2020 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

  1. Przedmiotem zamówienia są :

    1) Kompleksowe usługi prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  1. Usługa obejmuje:

     1)  Dezynfekcję pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wg zaleceń i przepisów sanitarno–  epidemiologicznych, moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, maglowanie, prasowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów i oddziałów,

      2)   renowacja, naprawa uszkodzonej bielizny i odzieży, pakowanie w worki foliowe lub przeźroczystą folię, rozwieszanie odzieży ochronnej na  wieszakach  i jej ofoliowani oraz ważenie każdej paczki.

      3)   Pranie na mokro lub chemicznie, zgodnie z zaleceniami producentów tkanin.

      4)   Suszenie, maglowanie lub prasowanie pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej w określonych temperaturach zalecanych przez producentów tkanin.

      5)   Transport pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej od Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi i z miejsca świadczenia usługi do Zamawiającego.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia  03.04.2020 do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020 o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

20 marca 2020
Czytaj więcej o: 01/2020 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”