Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w przeciwdziałania COVID - 19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu
medycznego w celu przeciwdziałania skutkom COVID – 19 zgodnie z poniższym wykazem:

- Aparat do EKG w ilości 1 szt.
-Aparat do USG w ilośći 1 szt.
-Kardiomonitor w ilości 2 szt.
-Centrala do monitorowania w ilości 1 szt.
- Defibrylator z wyposażeniem w ilości 1 szt.
- Łóżko OIOM w ilości 3 szt.
- Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych w ilości 1 szt.

Oferty oraz pytania dotyczące oferowanego sprzętu można składać do 31.07.2020 przesyłając na
adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl,

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w przeciwdziałania COVID - 19

04/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy (Postępowanie II)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: 04/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy (Postępowanie II)

03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
  2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)
  3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
  4. Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów/części – zgodnie z załącznikiem nr 2
  5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumieprzedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane  w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Plan Zamówień 2020

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Plan Zamówień 2020