Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

01/2021 Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo

Wadium wnoszone w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 Nr konta  85 8834 0009 2001 0000 0749 0001  w BS w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo określonych w załączniku numer

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  09.04.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 04.2021 , o godzinie12:00

24 marca 2021
Czytaj więcej o: 01/2021 Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo

Zaproszenie dop składania ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert, przedmiotem Zaproszenia  jest remont pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w tym:

-remont łazienek w Przychodni Obwodowej w Nidzicy

- remont pomieszczeń serologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

- remont pomieszczeń RTG    Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

-remont klatki schodowej ewakuacyjnej    Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Nidzicy

-remont pomieszczeń Działu Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Nidzicy

-Remont pomieszczeń administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Nidzicy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Zaprasza Wykonawców do wizji lokalnej, celem poznania potrzeb Zamawiającego. Wizji lokalnej można dokonać do 05.03.2021, po wcześniejszym umówieniu się z Kierownikiem Działu Technicznego Panem Pawłem Butowicz – 792 727 214

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2021 do godziny 11:00 przesyłając na adres email: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

 

 

25 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie dop składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na sprzęt medyczny min

  1. Aparaty do pomiaru ciśnienia krwi
  2. Defibrylatory z Kardiowersją
  3. EKG
  4. Łóżka OIOM
  5. Myjnie dezynfektor
  6. Pulsoksymetry
  7. Środki ochrony indywidualnej
  8. Wózki reanimacyjne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że zakupy realizowane będą we ramach  otrzymanego dofinansowania Fundacji PGNIG S.A im Ignacego Łukasiewicza w kwocie 803 500,00 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, iż zakupy będą realizowane w trybie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), zgodnie z którym: „Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych

 

25 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na roczne przeglądy techniczne budynków wraz z przeglądami kominów (wentylacyjnych i spalinowych)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na roczne przeglądy techniczne  budynków wraz z przeglądami kominów (wentylacyjnych i spalinowych) zgodnie i w zakresie  określonym w art. 62 ust.1 pkt.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), Zamawiający informuje, że przedmiotowi zamówienia podlega 7 budynków.  

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki          Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, ul. Mickiewicza 23

23 października 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na roczne przeglądy techniczne budynków wraz z przeglądami kominów (wentylacyjnych i spalinowych)