Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

12/2018 Przeglądy techniczne oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 12/2018 Przeglądy techniczne oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

11/2018 Zakup i dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 11/2018 Zakup i dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

10/2018 Sukcesywna dostawa leków do apteki ogólnodostępnej Typ A dla Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ w Nidzicy

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 10/2018 Sukcesywna dostawa leków do apteki ogólnodostępnej Typ A dla Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ w Nidzicy

13/2018 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

1 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 13/2018 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK