Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

03/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zamawiający informuje, że na swojej stroni internetowej opublikował tekst jednolity SWZ, który obowiązuje od 29.04.2021

27 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 03/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

02/2021 Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem Zamówienia jest Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14. 05.2021 , o godzinie 12:00

27 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 02/2021 Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

01/2021 Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo

Wadium wnoszone w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 Nr konta  85 8834 0009 2001 0000 0749 0001  w BS w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo określonych w załączniku numer

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  09.04.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 04.2021 , o godzinie12:00

24 marca 2021
Czytaj więcej o: 01/2021 Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo

07/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzic Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety) Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie. Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety/części – zgodnie z załącznikiem nr 2

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

5 października 2020
Czytaj więcej o: 07/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy