Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

10/2019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

1).Zakup i dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki mikrobiologicznej in-vitro wraz z płynami podłożami hodowlanymi do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu.

2.)Zakup i dostawa pasków z gredientem stężeń antybiotyku i generatory atmosfery beztlenowej i dwutlenku węgla .

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 2 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2020. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofertyw miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 10/2019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 30.12.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

27 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do składania ofert Artukuły Biurowe

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zaprasza do składania ofert na dostawę, raz w tygodniu artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek wg potrzeb Zamawiającego.

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert Artukuły Biurowe

072019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

  1. Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
  2. Zakup i dostawa pasków do oznaczeń parametrów w moczu wraz z dzierżawą analizatora
  3. Zakup i dostawa pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów
  4. Zakup i dostawa testów jakościowych
  5. Zakup i dostawa odczynników chemicznych
  6. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 5  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiet )

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej, ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: 072019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy