Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert Badanie Bilansu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do dnia 19.02.2020 do godziny 10:00 przesyłając na   adres email sekretariat@zoz.nidzica.pl

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert Badanie Bilansu

Ogłoszenie o Zamówieniu Świadczenie usług medycznych (specjalistycznych usług lekarskich z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji

Zespół Opieki zdrowotnej w Nidzicy zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska :

  • Lekarz – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz – specjalista z zakresu rehabilitacji

Ogłoszenie o Zamówieniu realizowane  jest w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarskich przez specjalistyczny personel medyczny posiadający wiedzę oraz doświadczenie w leczeniu schorzeń kręgosłupa: lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji, którzy będą realizować zadania związane z diagnozowaniem, kwalifikacją, edukacją, leczeniem oraz rehabilitacją pacjentów zgodnie z zakresem projektu „ Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu” 

Ofert można składać do dnia 17.02.2020 r. godz. 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy  Mickiewicza 23

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2019 o godzinie 10:15

5 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o Zamówieniu Świadczenie usług medycznych (specjalistycznych usług lekarskich z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych (II Zaproszenie)

Zaproszenie do składania ofert  jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych  Koło w Nidzicy i Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „PANACEUM” s.c.

Zaproszenie do składania ofert realizowane zgodnie z artykułem 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zespół Opieki zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na stanowiska:

  • Lekarz – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz – specjalista z zakresu rehabilitacji

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2020 do godz. 10:00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej na adres. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23  lub przesyłając na e-mail na adres: szpital@zoz.nidzica.pl.

UWAGA - AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU NA SKŁADANIE OFERT - NOWY TERMIN  10.02.2020

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych (II Zaproszenie)

Konsultacje w sprawie Sprzedaży zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy.

  

AKTUALIZACJA - UWAGA 

Zespół Opieki Zdrowotnej Informuje, że termin na zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach został wydłużony do 30.04.2020

AKTUALIZACJA - UWAGA 

Zespół Opieki Zdrowotnej Informuje, że termin na zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach został wydłużony do 03.04.2020

 

AKTUALIZACJA - UWAGA 

Zespół Opieki Zdrowotnej Informuje, że termin na zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach został wydłużony do 04.03.2020

                                                                                                       

AKTUALIZACJA - UWAGA 

Zespół Opieki Zdrowotnej Informuje, że termin na zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach został wydłużony do 14.02.2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach, dotyczących sprzedaży  zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach do dnia 31.01.2020. Terminy spotkań w przedmiotowej sprawie będą ustalane indywidualnie. 

Zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach należy kierować na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

 

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie Sprzedaży zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej w budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy.