Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

05/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów opatrunkowych oraz odzieży jednorazowej przez Wykonawcę   dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

9 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: 05/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego - ocena ofert

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy dziękuje za złożone oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie audytu energetycznego. Zamawiający informuje, że po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami w celu negocjacji warunków zamówienia.

22 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego - ocena ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w budynkach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2019 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie   w  Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica,  ul. Mickiewicza 23 lub przesyłając na adres email Zamawiającego szpital@zoz.nidzica.pl

16 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego

Oferta Pracy Ratownicy Medyczni

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica

ZATRUDNI: Ratowników medycznych do pracy w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego

Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia.

Więcej informacji można uzyskać

pod nr tel. 89 625 05 14 / 667 99 21 71

lub adresem e:mail: a.malinowska@zoz.nidzica.pl

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: Oferta Pracy Ratownicy Medyczni