04/2021 Zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2021

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i Dostawa Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ który stanowi integralną część SWZ.

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 19.05.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 , o godzinie 12:00

 Zamawiający informuje, iż zaktualizował opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż zaktualizował opis przedmiotu zamówienia ,,Aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia Obowiązuje od   06.05.2021''

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2021-05-04
Data publikacji:2021-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:470