Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że dopuszcza przesyłanie ofert na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

 Zamawiający zaktualizował termin składania ofert. Nowy termin 30.07.2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego  przebudowy, remontu budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przystosowania obiektu do wymogów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy Mickiewicza 25 do 23.07.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2021-07-06
Data publikacji:2021-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:161