13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 Zamawiający sporządził Tabelę warunków granicznych odpowiedź ,,NIE’’ na którykolwiek parametrów spowoduje odrzucenie oferty, Zamawiający sporządził również tabelę kryteriów punktowanych, odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów spowoduje przyznaniem stosownej liczby  punktów a nie odrzuceniem oferty

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.03.2023 r. do godz. 10.00
  2. Otwarcie nastąpi dnia  31.03.2023 r. o godz. 11. 00

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2022-11-21
Data publikacji:2022-11-21
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:108