Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocja projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” – RPWM.09.01.01-28-0040/17-00

Przedmiotem zamówienia jest:
1)    wykonanie i instalacja tablicy informacyjnej projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych  – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” – szt. 1 wraz ze stelażem na wysokości minimum 250 cm,
- wymiary tablicy: minimum 80x 120 cm - szt. 1
- instalacja i montaż tablicy na terenie inwestycji, adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 25
- tablica powinna być wykonana z trwałych materiałów, odpornych zewnętrzne czynniki atmosferyczne, zapewniające czytelność dla odbiorców.
2)    wykonanie i instalacja tablicy pamiątkowej  projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych  – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” – szt. 1 wraz ze stelażem na wysokości minimum 250 cm,
- wymiary tablicy: minimum 80x 120 cm - szt. 1
- instalacja i montaż tablicy na terenie inwestycji, adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 25
- tablica powinna być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na czynniki zewnętrzne, zapewniające czytelność dla odbiorców.
Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się wytycznymi zgodnymi z  zapisami Rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 wg zasad dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017r; informacje dostępne na stronie internetowej https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/69/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2018r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica,  ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2018-08-08
Data publikacji:2018-08-08
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:402

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-08-20 09:11:40Radosław TkaczykDodanie załącznikówZapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu
2018-08-08 13:03:12Radosław TkaczykDodanie załącznikówZapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu
2018-08-08 12:52:55Radosław TkaczykDodanie Zaproszenia Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań z zakresu promocji projektu