Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego - ocena ofert