09/2019 Dostawa i Sprzedaż Ambulansu sanitarnego typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu C (M1/ pojazd specjalny – karetka sanitarna), przeznaczonego dla specjalistycznego zespołu ratownictwa oraz umożliwiającego transport, leczenie i monitorowanie pacjentów

2) Zamawiający wymaga dostawy ambulansu do siedziby Zamawiającego w Nidzicy przy ul Mickiewicza 23  fabrycznie nowego; nie używanego, nie będącego pojazdem demonstracyjnym, zgodnego z aktualnymi normami PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważnymi, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ;

3) Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 11:00  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-09-26
Data publikacji:2019-09-26
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:535

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-26 11:54:13Radosław TkaczykDodanie ogłoszenia09/2019 Dostawa i Sprzedaż Ambulansu sanitarnego typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy