04/2020 Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt medyczny