Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08/2019 Zakup Kardiomonitorów oraz Central monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-10-02

Przedmiotem zamówienia jest zakup Kardiomonitorów oraz Central Monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia, Znajduje się w załączniku nr 2 dołączonym do SIWZ.

Zakup realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w 2019 roku.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

 

09/2019 Dostawa i Sprzedaż Ambulansu sanitarnego typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-09-26

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu C (M1/ pojazd specjalny – karetka sanitarna), przeznaczonego dla specjalistycznego zespołu ratownictwa oraz umożliwiającego transport, leczenie i monitorowanie pacjentów

2) Zamawiający wymaga dostawy ambulansu do siedziby Zamawiającego w Nidzicy przy ul Mickiewicza 23  fabrycznie nowego; nie używanego, nie będącego pojazdem demonstracyjnym, zgodnego z aktualnymi normami PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważnymi, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ;

3) Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 11:00  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

06/2019 Usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej

2019-09-03

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi  służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności.

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia  zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do SIWZ. (Projekt umowy)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

05/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

2019-08-09

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów opatrunkowych oraz odzieży jednorazowej przez Wykonawcę   dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22089