Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08/2021 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

2021-09-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  : 750 709,80 złotych

 

 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert 17.09.2021 godzina 11.00

Termin otwarcia  ofert 17.09.2021 godzina 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi  służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:

  1. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka,
  2. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 3 z Kuchni Mlecznej Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,
  3. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
  4. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
  5. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami  sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej.

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 15.09.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021, o godzinie 12:00

06/2021 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2021-06-30

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie  zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 230 000,00 złotych

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (zakup) oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego) o symbolu E  o cieple  spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa],   przeznaczony do instalacji zainstalowanej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej kotłownia szpitalna  ul. Mickiewicza 25, 13-100 Nidzica i kotłowni Przychodni ul. Traugutta 13, 13-00 Nidzica

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 09.07.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021, o godzinie12:00

04/2021 Zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

2021-05-04

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i Dostawa Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ który stanowi integralną część SWZ.

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 19.05.2021 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 , o godzinie 12:00

 Zamawiający informuje, iż zaktualizował opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż zaktualizował opis przedmiotu zamówienia ,,Aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia Obowiązuje od   06.05.2021''

03/2021 Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2021-04-27

Zamawiający informuje, że na swojej stroni internetowej opublikował tekst jednolity SWZ, który obowiązuje od 29.04.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:49788