Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert

2019-01-24

Zespól Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza zgodnie z z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) do składania ofert  na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23   do dnia 08.02.2019 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019r. o godzinie 11:30 w Sali Konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23.

16/2018 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń oraz akcesoria do systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2018-11-30

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń oraz akcesoria do systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

  1. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora.
  2. Odczynniki do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo zasadowej z dzierżawą analizatora.
  3. Zakup pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów
  4. Zakup akcesoriów do systemu próżniowego pobierania krwi

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 2 do 2.8 . Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11709