Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakup zestawu do Videogastroskopii i Videokolonoskopii wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-04-18

Przedmiotem zamówienia jest zakup Zestawu do Videogastroskopii i Videokolonoskopii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2) oraz tabelę kryteriów, za które Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty podczas oceny ofert.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14182