Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy (Postępowanie II)

2020-07-14

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

03/2020 Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdro-wotnej w Nidzicy

2020-06-22
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów jednorazwego użytku przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
  2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)
  3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
  4. Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów/części – zgodnie z załącznikiem nr 2
  5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumieprzedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane  w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2020 r., godz 11:00. r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

02/2020 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej

2020-04-22

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa leków dla Zamawiającego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeznaczonych do Działu Farmacji Szpitalnej. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od nr 1 do nr  5,  załączonych do SIWZ (formularze cenowe - Pakiety).

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia  08.05.2020 do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (Sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:32423