Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01/2020 „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

2020-03-20
  1. Przedmiotem zamówienia są :

    1) Kompleksowe usługi prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

  1. Usługa obejmuje:

     1)  Dezynfekcję pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wg zaleceń i przepisów sanitarno–  epidemiologicznych, moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, maglowanie, prasowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów i oddziałów,

      2)   renowacja, naprawa uszkodzonej bielizny i odzieży, pakowanie w worki foliowe lub przeźroczystą folię, rozwieszanie odzieży ochronnej na  wieszakach  i jej ofoliowani oraz ważenie każdej paczki.

      3)   Pranie na mokro lub chemicznie, zgodnie z zaleceniami producentów tkanin.

      4)   Suszenie, maglowanie lub prasowanie pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej w określonych temperaturach zalecanych przez producentów tkanin.

      5)   Transport pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej od Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi i z miejsca świadczenia usługi do Zamawiającego.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia  03.04.2020 do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020 o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

10/2019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-12-23

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

1).Zakup i dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki mikrobiologicznej in-vitro wraz z płynami podłożami hodowlanymi do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu.

2.)Zakup i dostawa pasków z gredientem stężeń antybiotyku i generatory atmosfery beztlenowej i dwutlenku węgla .

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 2 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2020. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofertyw miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27366