Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10/2019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-12-23

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

1).Zakup i dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki mikrobiologicznej in-vitro wraz z płynami podłożami hodowlanymi do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu.

2.)Zakup i dostawa pasków z gredientem stężeń antybiotyku i generatory atmosfery beztlenowej i dwutlenku węgla .

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 2 załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety)

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2020. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofertyw miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

072019 Odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-11-05

Przedmiotem zamówienia są odczynniki do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i użyczeniem urządzeń dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z podziałem na pakiety:

  1. Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora
  2. Zakup i dostawa pasków do oznaczeń parametrów w moczu wraz z dzierżawą analizatora
  3. Zakup i dostawa pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów
  4. Zakup i dostawa testów jakościowych
  5. Zakup i dostawa odczynników chemicznych
  6. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do 5  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiet )

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej, ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

08/2019 Zakup Kardiomonitorów oraz Central monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-10-02

Przedmiotem zamówienia jest zakup Kardiomonitorów oraz Central Monitorujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia, Znajduje się w załączniku nr 2 dołączonym do SIWZ.

Zakup realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w 2019 roku.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godziny 11:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica  ul. Mickiewicza 23

 

09/2019 Dostawa i Sprzedaż Ambulansu sanitarnego typu C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-09-26

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu C (M1/ pojazd specjalny – karetka sanitarna), przeznaczonego dla specjalistycznego zespołu ratownictwa oraz umożliwiającego transport, leczenie i monitorowanie pacjentów

2) Zamawiający wymaga dostawy ambulansu do siedziby Zamawiającego w Nidzicy przy ul Mickiewicza 23  fabrycznie nowego; nie używanego, nie będącego pojazdem demonstracyjnym, zgodnego z aktualnymi normami PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważnymi, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ;

3) Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godziny 11:00  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23,  (sekretariat).   Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25346