Ogłoszenia o zamówieniach publicznych poniżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07/2024 Sprzedaż, dostawa i uruchomienie videokolonoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2024-07-09

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie videokolonoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – szczegółowo opisanego w załączniku numer 2 do SWZ.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2024 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 o godzinie 12:00

 

06/2024 Sprzedaż, dostawa , demontaż starego oraz montaż nowego kotła gazowego wraz z uruchomieniem w kotłowni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

2024-07-08

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż, dostawa , demontaż starego oraz montaż nowego kotła gazowego wraz z uruchomieniem w kotłowni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – szczegółowo opisany w załączniku numer 3 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót w ramach ww. zadania został określony w załączniku nr 2 do SWZ

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2024 do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 o godzinie 12:00

03/2024 Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz Sprzedaż i dostawa pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów.

2024-06-03

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzedaż i dostawa pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ który stanowi integralną część SWZ
Zamawiający podzielił Zamówienie na 3 części:
1. Sprzedaż i Dostawa Odczynników do Immunochemii wraz z dzierżawą analizatora
2. Sprzedaż i Dostawa Odczynników do Biochemii wraz z dzierżawą analizatora
3. Sprzedaż i dostawa pasków do pomiaru glikemii wraz z użyczeniem glukometrów

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2024 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2024 o godzinie 12:00

04/2024 Sprzedaż i dostawę środków dezynfekcyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – Postępowanie II

2024-05-29

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych szczegółowo określonych w załączniku numer 2 do SWZ.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2024 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2024 o godzinie 12:00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:77058