Ogłoszenia o zamówieniach publicznych powyżej 221 000 euro

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05/2024 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

2024-06-20

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi  służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:

 1. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
 2. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
 3. odbiór naczyń od łóżka pacjenta oraz oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
 4. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami  sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procedurami i normami w zakresie żywienia i bezpieczeństwa żywności ( polskimi i unijnymi ), a także zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, z zasadami HACCP, jak również do przestrzegania wewnętrznych Regulaminów i Zarządzeń Zamawiającego.
 6. 3. Integralnymi częściami umowy są dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.
 7. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do SWZ. (Projekt umowy)
 1. Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 19.07.2024 do godz. 11:00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2024 o godzinie 12:00

 

1/2024 Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2024-01-18

1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa leków dla Działu Farmacji Szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ który stanowi integralną część SWZ
2. W pakietach dla Działu Farmacji Szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów szpitalnych:
-Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez Zamawiającego oraz wymaganych dawek. Opakowania należy przeliczyć w taki sposób aby ogólna ilość leku była nie mniejsza niż podana w SWZ , a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).
-Nie dopuszcza się zaoferowania suplementów diety.
-W przypadku braku produktu na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do podania ostatniej ceny danego asortymentu oraz stosownej adnotacji w rubryce uwagi

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2024 do godziny 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2024 o godzinie 12:00

06/2023 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

2023-06-19

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:
a. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
b. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
c. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
d. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procedurami i normami w zakresie żywienia i bezpieczeństwa żywności ( polskimi i unijnymi ), a także zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, z zasadami HACCP, jak również do przestrzegania wewnętrznych Regulaminów i Zarządzeń Zamawiającego.
3. Integralnymi częściami umowy są dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.
4. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do
SWZ. (Projekt umowy)

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2023 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2023 , o godzinie 12:00

13/2022 „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i wyposażenia medycznego na potrzeby usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - zakup Aparatu RTG wraz z wyposażeniem

2022-11-21

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ o nazwie Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 Zamawiający sporządził Tabelę warunków granicznych odpowiedź ,,NIE’’ na którykolwiek parametrów spowoduje odrzucenie oferty, Zamawiający sporządził również tabelę kryteriów punktowanych, odpowiedź nie na którykolwiek z parametrów spowoduje przyznaniem stosownej liczby  punktów a nie odrzuceniem oferty

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ZOZNidzica/przetargi do dnia  31.03.2023 r. do godz. 10.00
 2. Otwarcie nastąpi dnia  31.03.2023 r. o godz. 11. 00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:30696