Ogłoszenia o zamówieniach publicznych powyżej 221 000 euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01/2019 Zakup i dostawa Leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodostępnej ZOZ w Nidzicy

2019-03-20

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż leków dla Działu Farmacji Szpitalnej oraz Apteki Ogólnodosępnej na rzecz Zamawiającego . Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr  7  załączonych do SIWZ –   (formularze cenowe- Pakiety). Pięć pakietów dotyczy Działu Farmacji Szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów szpitalnych, dwa pakiety dotyczą  Apteki Ogólnodostępnej, z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2019 r. do godziny 11:00 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica Mickiewicza 23

 

13/2018 Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

2018-06-01

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK.

Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godziny 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, (sekretariat).

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 10:30 w Sali konferencyjnej ZOZ Nidzica ul. Mickiewicza 23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2017-09-21
Data publikacji:2017-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12960