Zaproszenia do składania ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ

2022-12-02

Przedmiotem zaproszenia jest zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej w obiektach Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16.12.2022 do godziny 10: 00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2022 o godzinie 11:00

Szczegółowy Opis znajduje się w załączniku do zaproszenia

 

 

 

Zapytanie ofertowe na Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z dostawą i montażem rezonansu magnetycznego

2022-02-24
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z dostawą i montażem rezonansu magnetycznego.
  2. Szczegółowy zakres robót w ramach ww. zadania został określony w załączniku nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.
  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30. 10.2022 r.
  4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do  14.03.2022r. do godziny 10:00
  5. Zamówienie udzielane jest w trybie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), zgodnie z którym: „Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych”
  6. Zamówienie będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, informuje że dokonał aktualizacji opisu przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (POSTĘPOWANIE II)

2020-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 20.01.2020 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.01.2020 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2019-11-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 30.12.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:11034