Zaproszenia do składania ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert - Przeglądy Samochodów

2020-02-21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23,  zaprasza do składania ofert  na wykonywanie usługi:  "Przeglądy okresowe i naprawy pojazdów służbowych  użytkowanych przez ZOZ w  Nidzicy”

 

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica  I piętro, Sekretariat nie później niż do dnia  28.02.2020 r. do godziny 10:00                             Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.02.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica      

  

Zaproszenie do składania ofert Badanie Bilansu

2020-02-13

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do dnia 19.02.2020 do godziny 10:00 przesyłając na   adres email sekretariat@zoz.nidzica.pl

Zaproszenie do składania ofert- Wyposażenie gabinetów lekarskich

2020-01-16

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  wyposażenia gabinetów lekarskich 

Zaproszenie do składania ofert  jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w  Nidzicy, Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica do dnia  29.01.2020 r., do godziny 10:00 lub przesyłając na adres email: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl  do dnia  29.01.2020r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.01.2020r o godzinie 10:15

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (POSTĘPOWANIE II)

2020-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 20.01.2020 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.01.2020 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:3418