Zaproszenia do składania ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług odbioru i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2024-05-22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na świadczenie usług  odbioru i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zaproszenie do Składania Ofert na wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskanie odstępstw Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – Budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy

2024-03-20

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskanie odstępstw Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej  w Olsztynie – Budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy

Ofertę wraz załącznikami  należy złożyć do dnia 28.03.2024 do godziny 10:00, przesyłając na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl   

Zapraszenie do składania ofert na usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności leczniczej

2024-01-08

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23,  zaprasza do składania ofert na usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności leczniczej

Przedmiotem Zamówienia są usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności leczniczej a w tym :

  1. Rozliczania i sprawozdawczości świadczeń z NFZ
  2. Prowadzenia rachunku kosztów
  3. Systemów informatycznych związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej
  4. Analiz finansowych związanych z rentownością działalności leczniczej
  5. Doradztwa w zakresie dostosowywania działalności leczniczej do potrzeb zdrowotnych oraz warunków finansowania świadczeń
  6. Szkoleń personelu Zamawiającego z zakresu rozliczania świadczeń, organizacji świadczeń oraz przepisów prawa regulujących działalność leczniczą

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do zaproszenia.

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć do dnia 22.01.2024 do godziny 10:00, przesyłając na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl   

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024

2023-04-14

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024 zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do dnia 28.04.2023 do godziny 10:00 przesyłając na adres email sekretariat@zoz.nidzica.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:17600