Zaproszenia do składania ofert

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe renowacji schodów w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2021-09-16

Przedmiotem niniejszego zapytania   jest usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej  tablicy pamiątkowej realizacji projektu „ Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK’’ wg. załączonego projektu.

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wskazuje, iż minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej powinien wynosić 60 cm x 60 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego rozmiaru tablicy pamiątkowej aby zapewnić jej czytelność oraz przejrzystość.
 2. Załączony projekt jest tylko wzorem, na którym powinien bazować Wykonawca
 3. Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryterium najniższej ceny
 4. Wraz z ofertą należy przestawić projekt tablicy kamiennej w formacie pdf
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do kontaktu celem omówienia szczegółów projektu – osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Radosław Tkaczyk – 508 959 947
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30.09.2021 do godziny 10.00

Zapytyanie Ofertowe zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej tablicy pamiątkowej realizacji projektu

2021-09-16

Przedmiotem niniejszego zapytania   jest usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu kamiennej  tablicy pamiątkowej realizacji projektu „ Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK’’ wg. załączonego projektu.

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wskazuje, iż minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej powinien wynosić 60 cm x 60 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego rozmiaru tablicy pamiątkowej aby zapewnić jej czytelność oraz przejrzystość.
 2. Załączony projekt jest tylko wzorem, na którym powinien bazować Wykonawca
 3. Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryterium najniższej ceny
 4. Wraz z ofertą należy przestawić projekt tablicy kamiennej w formacie pdf
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do kontaktu celem omówienia szczegółów projektu – osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Radosław Tkaczyk – 508 959 947
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30.09.2021 do godziny 10.00

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

2021-07-06

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że dopuszcza przesyłanie ofert na adres email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

 Zamawiający zaktualizował termin składania ofert. Nowy termin 30.07.2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego  przebudowy, remontu budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przystosowania obiektu do wymogów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy Mickiewicza 25 do 23.07.2021

Zaproszenie do składania ofert na zakup zezwolenia na prowadzenie Apteki Ogólnodostępnej wraz z wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (POSTĘPOWANIE II)

2020-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert  na zakup przez Oferenta  zezwolenia na prowadzenie  Apteki Ogólnodostępnej wraz z  wydzierżawieniem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej, znajdujących się w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do 20.01.2020 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.01.2020 o godzinie 10:30

Szczegóły Zaproszenia przedstawione w załącznikach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:8375