Ogłoszenia o Zamówieniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o Zamówieniu Świadczenie usług medycznych (specjalistycznych usług lekarskich z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji

2020-02-05

Zespół Opieki zdrowotnej w Nidzicy zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na objęcie stanowiska :

  • Lekarz – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz – specjalista z zakresu rehabilitacji

Ogłoszenie o Zamówieniu realizowane  jest w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarskich przez specjalistyczny personel medyczny posiadający wiedzę oraz doświadczenie w leczeniu schorzeń kręgosłupa: lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji, którzy będą realizować zadania związane z diagnozowaniem, kwalifikacją, edukacją, leczeniem oraz rehabilitacją pacjentów zgodnie z zakresem projektu „ Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu” 

Ofert można składać do dnia 17.02.2020 r. godz. 10:00 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ulicy  Mickiewicza 23

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2019 o godzinie 10:15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2020-02-05
Data publikacji:2020-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:3173