Zamówienia archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń w Przychodni Obwodowej w Nidzicy ul. Traugutta 13

2018-10-05

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń  w Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy  Traugutta 13.

Pomieszczenia stanowią własność Powiatu Nidzickiego w trwałym Zarządzie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 Oferowane pomieszczenia znajdują się na parterze i I piętrze budynku Przychodni Obwodowej w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13.

Zaproszenie do składania ofert

2019-04-12

Zaproszenie do składania ofert na  wykonanie projektu elektrycznego  i  zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w  budynku Przychodni Obwodowej  w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13 Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm)

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica  I piętro, Sekretariat nie później niż do dnia  29.04.2019 r. do godziny 10:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 23 , 13 -100 Nidzica                                                                                                                  

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego

2019-07-16

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w budynkach należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2019 r., do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie   w  Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica,  ul. Mickiewicza 23 lub przesyłając na adres email Zamawiającego szpital@zoz.nidzica.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego - ocena ofert

2019-07-22

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy dziękuje za złożone oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie audytu energetycznego. Zamawiający informuje, że po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami w celu negocjacji warunków zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2020-05-18
Data publikacji:2020-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:2579