Zamówienia archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02/2023 Sprzedaż i dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

2023-03-01

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż gazów medycznych przez Wykonawcę  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 15.03.2023 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 , o godzinie 12:00

03/2023 ‘’Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego oraz dzierżawa pościeli dla ZOZ w Nidzicy

2023-03-02

Wadium, które będzie  wnoszone w pieniądzu przelewem na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 Nr konta  85 8834 0009 2001 0000 0749 0001  w BS w Nidzicy

 

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego oraz dzierżawa pościeli dla ZOZ w Nidzicy

Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 17.03.2023 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 o godzinie 12:00

04/2023 Sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

2023-03-10

       1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odczynników laboratoryjnych oraz systemu próżniowego pobierania krwi  określonych w załącznikach do SWZ.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku do SWZ ,,Opis Przedmiotu Zamówienia’’ dla każdego z pakietow który stanowi integralną część SWZ
  2. Zamawiający w pakietach 1,2,3,7,8,9,10,11,12 sporządził Tabelę warunków granicznych – odpowiedź NIE na którykolwiek z parametrów spowoduje odrzuceniem oferty.
  3. Zamawiający w pakietach 2,3,7,9,10,11,12 stworzył tabelę warunków punktowanych Odpowiedź NIE na parametry punktowane spowoduje przyznanie 0 punktów, a nie odrzuceniem ofert
  4. Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 24.03.2023 do godz. 11:00
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023 o godzinie 12:00

 

05/2023 Sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych odzieży jednorazowej oraz rękawic diagnostycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej

2023-05-11

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów opatrunkowych odzieży jednorazowej oraz rękawic przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy
2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety)
3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie.
4. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety/części – zgodnie z załącznikiem nr 2

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2023 do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2023 o godzinie 12:00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2020-05-18
Data publikacji:2020-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:5314