Ogłoszenia o konkursach na Świadczenia Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU TELERADIOLOGII

2024-06-19

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 799)w związku ze stosowanymi odpowiednio: art. 140, art. 141, art. 146 ust. l, art. 147-150, art. 151 ust. I, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 146) 

Ofertę należy przesłać na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do dnia  21.06.2024   r., godz. 10.00  Sposób złożenia  oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2024 r. o godz. 11.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert

Konkurs ofert na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -POSTĘPOWANIE II

2024-04-29

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w zw. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) ogłasza konkurs ofert

  1. NA OBJĘCIE STANOWISKA LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  2. NA OBJĘCIE STANOWISKA LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GERIATRII
  3. NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: choroby wewnętrzne, kardiologia, geriatria

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w zawodzie: LEKARZ

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:  Kierownik Działu Kadr – Pani mgr Ewelina Kownacka tel. 89 625-05-14, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 01.06.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie od dnia 29.04.2024 r. do 29.05.2024 r. do godz. 14:00, w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”.  Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl  Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 31.05.2024 r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również  przesunięcia terminu składania ofert.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zatrudni Lekarzy Specjalistów bądź Lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii

2024-04-15

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica  zatrudni Lekarzy Specjalistów bądź Lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii.

Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe i dowolne formy zatrudnienia.

Oferty należy kierować na adres Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica lub na adres email: szpital@zoz.nidzica.pl

Konkurs ofert na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2024-04-10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w zw. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) ogłasza konkurs ofert : 

  1. NA OBJĘCIE STANOWISKA LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  2. NA OBJĘCIE STANOWISKA LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GERIATRII
  3. NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  choroby wewnętrzne, kardiologia, geriatria

 

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w zawodzie: LEKARZ

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela :  Kierownik Działu Kadr – Pani mgr Ewelina Kownacka tel. 89 625-05-14, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług :  01.05.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie od dnia 10.04.2024 r. do 24.04.2024 r. do godz. 14 : 00, w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”.  Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl  Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 11 : 00, w sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu.Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również  przesunięcia terminu składania ofert.  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Data utworzenia:2023-08-01
Data publikacji:2023-08-01
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Tkaczyk
Liczba odwiedzin:3037